مدرسینو Madresino Apk

مدرسینو Madresino Apk

Latest version 2.1.5
01 Nov 2020

Older Versions

Apk Infos

Version2.1.5
Rating1.0/5, based on 1 votes
Size‎13 MB
Requires AndroidAndroid 5.0+ (Lollipop)
Author's NotesComprehensive intelligent school management platform

About مدرسینو Madresino APK

مدرسینو Madresino APK Download for Android
مدرسینو Madresino APK Download for Android

Description

اپلیکیشن مدرسینو با هدف استفاده بر روی گوشی های هوشمند طراحی گردیده که امکان دسترسی به قابلیت های منحصر به فرد سامانه مدرسینو را در هر لحظه و در هر جا برای مسئولین مدارس، معلمین، دانش آموزان و والدین آنها فراهم می کند. برخی از امکانات مدرسینو شامل استعدادیابی و تحلیل هوشمند ، سامانه اطلاع رسانی ، حضور و غیاب کلاس ، مدیریت اختصاصی وب سایت مدارس ، مدیریت بانک محتوای آموزشی و بانک سوال ، مدیریت آزمون ، سیستم کارنامه دهی و سیستم گزارش گیری وضعیت تحصیلی به صورت زنده را در خود جای داده است تا مسئولین مدارس و اولیای دانش آموزان از مزایای این نرم افزار بهره مند شوند .

Latest updates

What's new in version 2.1.5

برطرف شدن ایرادات گزارش شده

How to install مدرسینو Madresino APK on Android phone or tablet?

Download مدرسینو Madresino APK file from ApkClean, then follow these steps:

Update Phone Settings

  • Go to your phone Settings page
  • Tap Security or Applications (varies with device)
  • Check the Unknown Sources box
  • Confirm with OK

Go to Downloads

  • Open Downloads on your device by going to My Files or Files
  • Tap the APK file you downloaded (studio.karo.madresino-v2.1.5.apk)
  • Tap Install when prompted, the APK file you downloaded will be installed on your device.

Older Versions

2.1.5 (25)13 MB
2.1.2 (22)13 MB
2.0.2 (13)12.7 MB
1.6 (7)9.6 MB

Questions & Answers

Q: What is an APK File?

A: Just like Windows (PC) systems use an .exe file for installing software, Android does the same. An APK file is the file format used for installing software on the Android operating system.

Q: If I install an APK from this website, will I be able to update the app from the Play Store?

A: Yes, absolutely. The Play Store installs APKs it downloads from Google's servers, and sideloading from a site like ApkClean.net goes through a very similar process, except you're the one performing the downloading and initiating the installation (sideloading).
As soon as the Play Store finds a version of the app newer than the one you've sideloaded, it will commence an update.

Q: Why ApkClean.net can guarantee APK 100% safe?

A: Whenever someone wants to download an APK file from ApkClean.net, we'll check the corresponding APK file on Google Play and allow user download it directly (of course, we'll cache it on our server). If the APK file does not exist on Google Play, we'll search it in our cache.

Q: What are Android App permissions?

A: Apps require access to certain systems within your device. When you install an application, you are notified of all of the permissions required to run that application.

Don't hesitate to contact us if you have any questions or concerns.

(*) is required